Alkomat dowodowy jako dowód w sprawie sądowej

You are currently viewing Alkomat dowodowy jako dowód w sprawie sądowej

Wybór dostępnych na rynku alkomatów jest obecnie ogromny. Alkomat to niewątpliwie urządzenie, które powinno być dopierane na podstawie indywidualnych potrzeb użytkownika. Niektórzy będą zwracali uwagę na czas pracy urządzenia, szybkość, inni na dokładność pomiarów, a znajdą się także i tacy, których przyciągnie design urządzenia pomiarowego.

Spis treści

Coraz więcej osób zwraca jednak uwagę na to, czy dany alkomat, jest alkomatem dowodowym. Urządzenia stale zyskują na popularności . Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, a dodatkowe funkcje przyciągają najbardziej wymagających użytkowników. Alkomaty dowodowe są zwykle droższe od pozostałych modeli, jednak ich funkcjonalność jest warta wyższej ceny.

Co to jest alkomat dowodowy?

Alkomat dowodowy to bowiem najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą zabezpieczyć się na wypadek rozpraw sądowych. Urządzenie to bowiem pozwala na użycie wykonanych i zapisanych pomiarów jako dowód w sprawach skierowanych do sądu. 

Co zatem nadaje zwykłemu alkomatowi rangę urządzenia dowodowego? Najważniejszą cechą jest przede wszystkim aktualne wzorcowanie urządzenia. Jest to specjalna kalibracja urządzenia wykonana przez akredytowane laboratorium. Należy rozróżnić zwykłą kalibrację od wzorcowania, ponieważ ta pierwsza nie nadaje statusu dowodowego. Drugą istotną kwestią jest bardzo wysoka precyzja pomiaru, bez której nie uzyska się wzorcowania.

Alkomaty dowodowe są bardzo precyzyjne i czułe dzięki sensorom elektrotechnicznym. Pomiary są więc bardzo dokładne. Dobrą praktyką jest, aby wyniki pomiarów były odpowiednio przechowywane.  Do niektórych alkomatów dowodowych dołączane są nawet drukarki. Ułatwia to szybki wydruk wyniku nawet w kilku językach. Funkcja ta dostępna jest w urządzeniach z wbudowanym modułem Bluetooth. Wybór urządzeń, których pomiary możemy wykorzystać przy rozprawach sądowych, jest bardzo duży, dlatego na zakup takiego alkomatu mogą wpłynąć także różne  dodatkowe funkcje.

Alkomat dowodowy zyskuje na popularności wśród zmotoryzowanych

Alkomat dowodowy to  urządzenia wykorzystywane również w pracy Policji. Zarówno radiowozy, jak i komendy posiadają je w swoim wyposażeniu. Niezwykle przydatne okazują się także dla pracodawców, którzy chcą wykonywać kontrole trzeźwości swoich pracowników. Jeśli okazałoby się, że pomiar wykaże spożycie alkoholu, pracodawca ma podstawy do nałożenia kary lub dyscyplinarnego zwolnienia z pracy z wyłącznej winy pracownika. Wynika to z Kodeksu pracy. Gdyby jednak doszło do sprawy sądowej, gdzie pracownik próbowałby podważyć wynik kontroli, to pracodawca może użyć wyników pochodzących z alkomatu dowodowego. Sąd ma wówczas obowiązek traktować takie pomiary jako dowód w sprawie. 

Alkomaty dowodowe znajdują także doskonałe zastosowanie w miejscach takich jak więzienia, izby wytrzeźwień, domy pomocy społecznej. Ponadto coraz większa ilość osób prywatnych decyduje się na zakup właśnie takiego urządzenia. Zmotoryzowani chcą mieć bowiem pewność, że pomiary przez nich wykonywane są dokładne i prawnie wiążące.

 Alkomat dowodowy to doskonały wybór zarówno dla policji, zakładów pracy, izby wytrzeźwień, jak i indywidualnych kierowców samochodów czy motorów. Każda z wyżej wymienionych grup posiada inne argumenty przemawiające za wyborem takiego właśnie typu urządzenia. Najważniejszym aspektem decydującym o zakupie alkomatu dowodowego jest niewątpliwie dokładność jego pomiarów oraz fakt, iż zgromadzone dane można wykorzystać jako dowód w sprawie sądowej.