Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych

W związku z wejściem w życie (w dniu 25 maja 2018 roku) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności

https://www.blokadaalkoholowa.com/
(zwanym dalej „Serwisem”)

1.Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z realizacją zamówień dokonanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma    SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak     z siedzibą w Poznaniu  przy  ul. Głogowskiej 277,  60-104 Poznań,  NIP 7831596826,  REGON 634646323,  zarejestrowany przez Burmistrz Miasta Szczecinka oraz Urząd Miasta Poznania.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
     a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
     b)poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis blokadaalkoholowa.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12.Profilowanie i remarketing:
     a) Serwis wykorzystuje identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń; identyfikatory klientów;
     b) Serwis wykorzystuje narzędzia do tworzenia spersonalizowanych reklam i ofert;
     c) Użytkownik, który nie wyraża zgody na śledzenie i profilowanie może zastosować dodatki do przeglądarki, np. Do not track:
     – jeśli używasz przeglądarki Mozzilla Firefox pobierz dodatek ze strony: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/donottrackplus/

– jeśli używasz przeglądarki Google Chrome pobierz dodatek ze strony: https://chrome.google.com/webstore/detail/do-not-track/ckdcpbflcbeillmamogkpmdhnbeggfja?hl=pl
– jeśli używasz przeglądarki Opera pobierz dodatek ze strony: https://addons.opera.com/pl/extensions/details/dont-track-me-google/
– jeśli używasz przeglądarki Safari pobierz dodatek ze strony:  https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=pl_PL

     d) Dane użytkowników zbierane są również w celach statystycznych (Google Analytics).

  e)Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy serwisu w Analytics, np. za pomocą wtyczki do przeglądarki internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

  • podmiot realizujący dostawę towarów,
  • dostawa płatności,
  • biuro księgowe,
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (oprogramowanie księgowe)
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  • portale społecznościowe
  • instytucje uprawnione przepisami prawa.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.