Wypadek po alkoholu

You are currently viewing Wypadek po alkoholu

Każdego roku ponad 100 tysięcy kierowców zostaje zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Wiele spośród wypadków i kolizji na polskich drogach spowodowanych jest spożywaniem alkoholu przez kierowców.

Spis treści

 

Wypadek pod wpływem alkoholu

Każdy kierowca, który zdał egzamin na prawo jazdy wie, że nie powinno się prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie jest karane. Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu jest bardzo łatwe. Warto znać konsekwencje takiego błędu.

Musisz wiedzieć, że:

Za przestępstwo jazdy po alkoholu (art. 178a § 1 KK) grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.

Za wykroczenie jazdy po alkoholu (art. 87 § 1 KW) grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat .

Sąd może również odstąpić od zakazu lub zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, aczkolwiek muszą być spełnione ku temu przesłanki.

Odpowiedzialność prawna kierowcy jest zależna od dawki stężenia alkoholu we krwi. Istotne są także skutki spowodowanego wypadku. Można popełnić wykroczenie lub przestępstwo. Wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi.

Stan po użyciu alkoholu to od 0,2 do 0,5 promila. Kierowca pojazdem w takim stanie, popełnia wykroczenie. Stan nietrzeźwości jest powyżej 0,5 promila. Wówczas kierujący popełnia przestępstwo.

Kary za jazdę w stanie po użyciu alkoholu:

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

  1. grzywna od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni;
  2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
  3. 10 punktów karnych.

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości:

Zgodnie z prawem, prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

  1. grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia;
  2. zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat;
  3. kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),
  4. 10 punktów karnych.

Wypadek spowodowany piciem

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

W przypadku kolizji lub wypadku, jeśli jeden z kierujących znajdował się pod wpływem alkoholu, to kierujący będący na tzw. podwójnym gazie, zostanie najczęściej uznany za winnego kolizji lub wypadku.

 Kierujący po alkoholu w przypadku spowodowania wypadku popełnia wykroczenie (spowodowanie zagrożenie w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń, artykuł 86, Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny), jaki i przestępstwo (artykuł 178a Kodeksu karnego, Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

W przypadku prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości jak i prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak wynika bowiem z art. 42 § 2 Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeżeli jednak taka osoba w momencie popełnienia czynu znajdowała się pod wpływem alkoholu, to sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata. Jeżeli sprawca był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, albo też prowadził pojazd w takim stanie w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Kary za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto osoba, która drugi raz prowadziła pod wpływem alkoholu, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jego minimalny wymiar to 10 000 zł. Natomiast minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat. Trzecia jazda po alkoholu oznacza, że kierowca dożywotnio utraci prawo jazdy.

Inne konsekwencje spowodowania wypadku drogowego po alkoholu

Nie wspominając o wyrzutach sumienia kierowcy, który siada za kierownicę po alkoholu. Samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości automatycznie powoduje utratę prawa jazdy. Jednak w przypadku spowodowania w tym stanie wypadku drogowego, górna granica czasu, na który prawo jazdy może zostać zabrane rośnie z 15 lat na dożywotni. Oznacza to, że jedna nieprzemyślana decyzja może pozbawić uprawnień do prowadzenia samochodu na całą resztę życia.

To nie koniec, gdyż konsekwencje mogą przybrać jeszcze charakter finansowy. Zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i UBUK, każdy zakład ubezpieczeń ma prawo do ubiegania się o zwrot świadczeń wypłaconych poszkodowanych w wypadku drogowym, do którego doszło z winy pijanego kierowcy. Jeśli zatem pokrzywdzony, który odniósł obrażenia w wyniku takiego wypadku, albo rodzina osoby, która poniosła śmierć w takim zdarzeniu, będzie domagała się odszkodowania od firmy, u której pijany kierowca miał wykupione ubezpieczenie OC, firma ta ma prawo wystąpić do niego o tzw. regres, czyli zwrot 100% wypłaconych poszkodowanym kwot.

Sumy te mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, zatem wsiadając za kółko po alkoholu, ryzykujemy nie tylko dożywotnią utratę prawa jazdy i dwanaście lat więzienia, lecz ogromne długi, które możemy spłacać do końca życia. Pamiętajmy o tym, jeśli kiedykolwiek choćby przyjdzie nam do głowy, by wsiąść za kierownicę po uprzednim spożyciu alkoholu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz