Ile kosztuje blokada alkoholowa

You are currently viewing Ile kosztuje blokada alkoholowa

Ile kosztuje blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa – alkoblokada/ alcoblokada, to szansa na odzyskanie prawa jazdy dla kierowców, ukaranych za jazdę pod wpływem alkoholu. Taka możliwość została wprowadzona w Polsce od 2015 r. i jest praktyczną metodą na skrócenie kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, aż o połowę. Dlatego, coraz więcej osób korzysta z takiej możliwości. Blokada alkoholowa jest montowana głównie w samochodach i działa na zasadzie alkomatu. Urządzenie połączone jest z zapłonem samochodu, dzięki czemu, kierowca będący pod wpływam alkoholu, nie uruchomi pojazdu.

Na podstawie w art. 182a § 1 kkw, po odbyciu połowy orzeczonego środka karnego, należy złożyć wniosek do sądu, który nałożył karę o zgodę na montaż blokady alkoholowej. W przypadku zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem prawomocnego wyroku, okres zatrzymania prawa jazdy sąd zawsze zalicza na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony był dożywotnio, wniosek można złożyć dopiero po 10 latach wykonywania zakazu.

Wniosek o blokadę alkoholową sąd rozpoznaje na posiedzeniu. O terminie posiedzenia (jeżeli jest jawne) sąd zawiadamia skazanego i jego obrońcę. Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W razie nieuwzględnienia wniosku skazany i jego obrońca mają prawo do wniesienia zażalenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia albo doręczenia odpisu postanowienia w tej sprawie. Sąd drugiej instancji może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie albo uchylić je. Jeżeli wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów zostanie uwzględniony przez sąd, należy się zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. Wydział komunikacji wydaje prawo jazdy z kodem 69. Osoby, które utraciły prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, obowiązane są do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy. W zakresie kosztów sprawy sądowej, to jest ona ustalania indywidualnie przez adwokata po analizie stanu faktycznego sprawy.

Jeśli sąd wyrazi zgodę na zwrot prawa jazdy i prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową, koszt zakupu i instalacji takiej blokady ponosi kierowca.

Blokady alkoholowe mogą być zakupione na własność lub wypożyczone na okres do zakończenia kary sądowej. W zależności od czasu użytkowania jedna z tych opcji będzie bardziej ekonomiczna. Przy dłuższych wyrokach ( powyżej 20 miesięcy),  lepiej zdecydować się na zakup, a przy krótszych na  wypożyczenie. 

Na rynku funkcjonuje kilka firm, które  zajmują się sprzedażą i wynajmem  tego typu urządzeń. Ceny kształtują  się w zależności od okresu wynajmu, od 59 zł. netto miesięcznie. Oczywiście takie urządzenie można również zakupić na własność. Ceny detaliczne blokady alkoholowej do samochodu zaczynają się od 3000 zł. Koszt montażu to ok. 300-600 zł., w zależności od auta i warsztatu. Po montażu urządzania, należy wykonać przegląd w  Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie sprawdzana jest poprawności działania blokady. Jest to koszt 50 zł.

Alcolock cena:

Cena blokady alkoholowej obejmuje cztery składowe:

  • koszt sprawy sądowej,
  • koszt zakupu lub wynajmu urządzenia,
  • koszt montażu blokady w samochodzie,
  • koszt przeglądu technicznego na stacji kontroli pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy

  • złożyć wniosek do sądu
  • zdać powtórnie egzamin na prawo jazdy ( jak wyrok na ponad 12 mcy) 
  • zamontować w pojeździe blokadę alkoholową
 

Blokada alkoholowa cena:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on google

Dodaj komentarz