Zakup i kalibracja blokad alkoholowych Drager

You are currently viewing Zakup i kalibracja blokad alkoholowych Drager

Zakup i kalibracja blokady alkoholowej po uzyskaniu zgody sądu, to już ostatni etap długiej drogi do odzyskania prawa jazdy.  Są firmy, które specjalizują się zarówno w wynajmowaniu, jak i serwisowaniu certyfikowanych urządzeń. Zagrożeniem są nieuczciwi sprzedawcy, którzy wprowadzają potencjalnych kupujących w błąd. Dlatego, zachęcam do przeczytania i analizy poniższych informacji.

Spis treści

Podstawy prawne korzystania z blokad alkoholowych

Mając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych związany z jazdą pod wpływem alkoholu, kierowca może wystąpić do sądu o warunkową zgodę na prowadzenie auta po upływie połowy zasądzonej kary. Będzie jednak musiał mieć w samochodzie, który prowadzi, urządzenie zwane blokadą alkoholową (alcolockiem) uniemożliwiające rozruch silnika, jeśli kierowca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Uwaga! Zgoda sądu na prowadzenie samochodu z blokadą antyalkoholową nie jest skróceniem zasądzonej kary. Kara trwa dalej, zmienia się jedynie sposób jej wykonywania.

„Art. 182a. § 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517),…”

Kalibracja alkomatu Drager Interlock® XT - uwarunkowania prawne i techniczne

Polskie prawo precyzyjnie określa jakie urządzenie może być stosowane jako blokada alkoholowa. Reguluje to Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej:

„§ 1. Blokada alkoholowa powinna spełniać wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej. Aktualny poziom wiedzy inżynierskiej jest opisany w następujących normach przenoszących zharmonizowane normy europejskie…”

Słowo-klucz to „aktualnym” – oznacza ono że wspomniane dalej zharmonizowane normy europejskie nie mogą być dowolne, ale „aktualne”. Z resztą sama konstrukcja norm europejskich jest taka, że zawierają datę ich wygaśnięcia. Normą obowiązującą dla blokad alkoholowych przeznaczoną dla osób z wyrokiem sądu jest norma PN-EN-50436-1. Nie należy jej mylić z normą PN-EN-50436-2, która ma niższe wymagania w stosunku do urządzeń niż siostrzana norma PN-EN-50436-1.

Aktualną wersją normy i jedyną dopuszczoną do użytku dla osób z wyrokiem sądu i prawem jazdy kod 69 jest norma PN-EN-50436-1:2014-03, która zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami zastępuje starą i wycofaną wersję z 2007 roku. Zachęcamy do sprawdzenia tego faktu na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego : https://sklep.pkn.pl/pn-en-50436-1-2007p.html

Czy Draeger Interlock XT spełnia aktualne wymogi polskiego prawa w zakresie blokad alkoholowych?

Odpowiedź brzmi NIE.

Dlatego, że urządzenie to było certyfikowane na starą wersję normy EN-50436:2005 która została wycofana i zastąpiona nową normą z 2014 roku, która określa w sposób dużo bardziej rygorystyczny wymagania techniczne dla blokad alkoholowych. (Skan certyfikacji Draeger XT dla normy EN-50436:2005 na końcu artykułu)

Urządzenie Draeger Interlock XT od wielu lat nie jest już produkowane głównie dlatego, że nie byłoby w stanie spełnić wymogów nowej normy. Interlock XT został zastąpiony przez nowe urządzenie Draeger Interlock 7000.

Blokady alkoholowe są szeroko stosowane w Europie nie tylko w stosunku do osób którym zdarzyło się prowadzić pod wpływem, ale głównie w transporcie autobusowym i ciężarowym, a nawet na kolei. W związku z tym, że zmieniły się normy stare urządzenia są masowo wymieniane na nowe i na rynku wtórnym pojawiło się mnóstwo blokad Interlock XT pochodzących z demontażu.

Urządzenia takie można kupić już nawet za kilkaset złotych i taka opcja kusi wielu oszczędnych oraz niestety naciągaczy próbujących zarobić na niewiedzy tych co desperacko starają się odzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Czy Draeger Interlock XT mogę zainstalować w pojeździe dla własnego bezpieczeństwa?

Draeger Interlock XT, mimo że nie nie spełnia najnowszej normy PN-EN-50436:2014, był bardzo dobrym zabezpieczeniem. Należy jednak wziąć pod uwagę, że od wielu lat nie jest już produkowany i dostępny jest jedynie z demontażu. Te urządzenia jeździły i „były dmuchane” nierzadko przez kilkanaście lat. Często były wystawione na skrajnie niskie skandynawskie temperatury (w krajach skandynawskich używa się najwięcej blokad) i są to urządzenia bardzo zużyte.

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że samochód nam gaśnie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, a ponowne uruchomienie zależy od takiej blokady…

Nasza firma jest autoryzowanym partnerem serwisowym firmy Draeger i posiadamy uprawnienia do serwisowania blokad Interlock XT oraz dysponujemy częściami zamiennymi do nich.

Możemy wnikliwie sprawdzić te blokady pod względem precyzji, możemy wymienić sensory i skalibrować. Nie możemy jednak zapewnić że używanie Interlocka XT jest w pełni bezpieczne.

Rozporządzenie- blokada alkoholowa

Kalibracja alkomatu Drager Interlock® XT – uwarunkowania prawne i techniczne – podsumowanie:

  1. Draeger Interlock XT nie spełnia aktualnej wersji normy PN-EN-50436:2014
  2. Draeger Interlock XT nie może być stosowany przez osoby z wyrokiem sądu i posiadających prawo jazdy z kodem 69 w kontekście Art. 182a Kkw
  3. Draeger Interlock XT od lat nie jest produkowany, a dostępne urządzenia są mocno zużyte i nie można ich stosowania uznać za bezpieczne.

Z powyższych powodów nasza firma nie wystawia dokumentów potwierdzających kalibrację blokady alkoholowej zgodnych zw wzorem określonym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w rozporządzeniu z dnia 8 lipca 2016 w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

Wspomniane już Rozporządzenie reguluje również, wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, który kierowca musi posiadać jeżeli nie chce się narazić na zatrzymanie dokumentów pojazdu podczas kontroli.

Dokument ten, wydawany jest w dniu przygotowania alkoblokady do sprzedaży lub wynajmu i jest ważny 12 miesięcy. Po tym czasie, należy ponownie przeprowadzić proces kalibracji urządzenia.

Ważne jest, że dokument ten może być wydany jedynie przez UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA. Musi zawierać VIN pojazdu – za prawidłową instalację ponosi odpowiedzialność upoważniony przedstawiciel producenta, który dokonał montażu.

Masz wyrok sądu, czekasz na wydanie prawa jazdy z wpisem 69, to jest odpowiedni czas na zastanowienie się nad zakupem lub wynajęciem blokady alkoholowej.

Otwierasz internet i widzisz oferty sprzedaży urządzeń używanych, które pochodzą np. z demontażu z aut, sprowadzonych z zagranicy. Ogłoszenia brzmią np Sprzedam blokadę alkoholową, używaną firmy Dräger”, „Sprzedam blokadę alkoholowa Drager Interlock XT. Urządzenie jest używane, w 100% sprawne. Wymaga kalibracji przed zamontowaniem”

Dzwonisz do firm, które zajmują się kalibracją alkomatów, blokad alkoholowych. Otrzymujesz odpowiedz: „Tak, kalibrujemy blokady alkoholowe. Wystawiamy świadectwa kalibracji/, dokument potwierdzjący że urządzenie spełnia wymagania ale nie do tego modelu, ponieważ Dräger XT, wg danych producenta nie spełnia aktualnej normy tzn. obowiązującej od 2014 r.

Słowem kluczem w rozporządzeniu jest  „aktualny” tzn. najnowszy.

Dräger XT, spełnia normę EN 50436-1:2005, co potwierdza dokument z dnia 26.02. 2009

Świadectwo kalibracji - jak wygląda

Podsumowanie:

Mając wyrok sądu, musimy posiadać dokumenty, które są zgodne z obowiazującym prawem. Instalowanie w aucie blokady alkoholowej, która nie spełnia wymogów technicznych i prawnych jest ryzykowna.

Kierowcy, którzy mają zamontowaną alkoblokadę Draeger XT w aucie i używają jej w celach prewencyjnych ( nie nakaz sądu), mogą dokonać kalibracji urządzenia w serwisach np. Alkotester.pl / Poznań ,ExpertMarket.pl / Warszawa. Koszt wykonania kalibracji to 219 zł. brutto.

CERTYFIKATY  urządzeń:

AlcoForce Interlock AF-i1- PN-EN 50436-1:2014,  PN-EN 50436-2:2014

 

 

Dräger Interlock 5000 – PN-EN 50436-2:2014

Drager Interlock 7000- PN-EN 50436-1:2014 , PN-EN 50436-2:2014

 

Kalibracja blokady alkoholowej - Drager Interlock XT

W trosce o Twoje  bezpieczeństwo

Dodaj komentarz